maja

Zašto bacamo zemlju u grob

Bacanje zemlje u grob je običaj koji se praktikuje od davnina.Večina ljudi pribegava običaju bacanja grumena zemlje na sanduk… čak i ne znajući njegovo pravo značenje. Кako stariji ljudi, tako i mladi, povodeći se takvim primerom, čine to izgovarajući pri tome reči: “Neka mu je laka crna zemlja”. Taj čin ima svoje poreklo u magijskoj … Read more

Evo zašto nosimo venac na sahranu

Sastavni deo ceremonijala na svim sahranama je venac. Bliska rodbina i prijatelji nose venac, obično sa naznakom kome i od koga, i ostavljaju ih na grobu. U početku, prvih 40 dana venci stoje, a kasnije se uklanjaju. Primetno je da su svi venci okrugli i ukrašeni cvećem. Po simbolici, venac treba da predstavlja Sunce, zatvoreni … Read more

Venac

Vaš pouzdan partner u prevozu pokojnika